Politica de confidentialitate

Prezentul document este întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (”Legea de aplicare”);

Prezentul document vă este adresat în calitatea dvs. utilizator al Website-ului de prezentare Livrări pentru Acasă (disponibil la adresa www.livrăripentruacasă) și/sau al serviciilor Agenției de Print și Tipar S.R.L. și are ca scop informarea dumneavoastră în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Agenția de Print și Tipar S.R.L..

În acord cu prevederile art. 13 din Regulament, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

 1. Cine este Operatorul?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către: AGENȚIA DE PRINT ȘI TIPAR S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul inJud. Timiș, orașul Timișoara, Bd-ul Take Ionescu, nr. 51, spațiul nr. 2, cu numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/2693/02.11.2012, avand CUI RO30862768 si fiind reprezentata legal de administrator Pascu Călin-Ionuț, denumita in cele ce urmeaza “AP”.

Conform Termenilor si Conditiile Website-ului www.livrăripentruacasă., AP opereaza website-ul www.livrăripentruacasă și furnizeaza serviciile prezentate pe Website catre Utilizatori.

Pe cale de consecință, în vederea prestării serviciilor, AP prelucreaza o serie de date cu caracter personal care vă aparțin.

Conform Regulamentului, AP detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridică ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În contextul utilizării Website-ului/Serviciilor de către dvs. ca Utilizator/Client vă vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Nume, prenume, e-mail, adresă de livrare, număr de telefon – aceste date sunt obligatorii pentru furnizarea serviciilor;
 1. Scopurile în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele menționate la art. 2   pentru a vă putea furniza serviciile oferite de AP, respectiv pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza Website-ul în calitate de Utilizator;

Nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing fără consimțământul dumneavoastră prealabil. În cazul în care vom dori să prelucrăm datele dumneavoastră și în alte scopuri, vă vom informa și/sau, după caz, vom obține consimțământul dumneavoastră, conform prevederilor legale incidente.

 1. Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal menționate la art. 2 în baza dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament, respectiv în temeiul executării unui contract (respectiv pentru a vă putea furniza Serviciile AP conform Termenilor și Condițiilor prezente pe Website, la care ați achiesat). 

Prelucrăm în scop de marketing o parte din datele cu caracter personal menționate la art. 2, respectiv, nume, prenume, email, număr de telefon în baza consimțământului dvs., conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor în acest scop.

În măsura în care nu sunteți de acord să ne furnizați datele cu caracter personal menționate la art. 2, care au caracter obligatoriu, nu vă vom putea presta Serviciile oferite de AP.

 1. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal menționate la art. 2  după cum urmează pe toata perioada colaborării cu AP, precum și pe perioada legală de stocare a datelor contabile conform legislației fiscale aplicabile și pentru soluționarea eventualelor litigii; 

Prelucrăm datele dvs. -email, nume, prenume, număr de telefon- în scop de marketing pe o perioada de 10 ani, sau până la momentul la care întelegeți să vă retrageți consimțământul acordat.

La expirarea perioadei pentru care datele dumneavoastră sunt stocate, acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către noi, în calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții:

 1. vom putea transmite datele dumneavoastră către autoritățile competente care ne vor solicita sau cărora avem obligația de a le furniza datele dumneavoastră în temeiul unei prevederi legale; 
 2. vom putea transmite datele dumneavoastră către partenerii noștri atunci când, în virtutea relației contractuale cu aceștia avem obligații in acest sens (de exemplu, atunci când organizam un eveniment, sponsorul nostru ne poate solicita în vederea efectuării unui audit, sau în vederea dovedirii desfășurării evenimentului sponsorizat, date privind evenimentul, caz în care vom putea fi nevoiți sa conferim acestuia acces la datele dvs. cu caracter personal)
 1. atunci cand utilizati Serviciile noastre în calitate de Clienți vom putea transmite datele dumneavoastră către programul de facturare, firma noastră de contabilitate/avocatură, autoritățile fiscale/judiciare în vederea îndeplinirii obligațiilor pe care le avem sau în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești.

Precizăm că în fiecare situație în care vom transmite datele dumneavoastră terților ne vom asigura că transferăm numai acele date necesare pentru îndeplinirea scopului în care datele dumneavoastră sunt transmise, asigurându-ne că nu vom transmite în nicio situație mai multe date decât este necesar.

Colaboratorii/Angajații/Furnizorii Terți ai AP pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor lor față de compania noastră. Aceștia vor fi obligați să păstreze confidențialitatea datelor respective și să le folosească strict în scopul prestării serviciilor față de AP.

 1. Unde stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

 1. Măsuri de securitate

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră.

În caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

 1. Procese decizionale automate

Precizăm că nu folosim procese decizionale automate în ceea ce vă privește, respectiv nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 1. Drepturile persoanei vizate
 1. Dreptul de acces

Aveti dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizam, în acord cu prevederile Regulamentului.

 1. Dreptul de rectificare și ștergere

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care facem verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 1. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care vom demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat si care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

 1. Retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când datele dumneavoastră sunt prelucrare în temeiul acestuia (precum in situația in care vă prelucrăm datele în scop de marketing).

 1. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a vă exercita oricare din drepturile de mai sus, vă rugam să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră în scris, la adresa de email: comenzi@livraripentruacasa.ro

Vom răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodată prevedem că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a va confirma identitatea (de exemplu, sa faceți click pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parola) pentru a va exercita drepturile.

 1. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania (www.dataprotection.ro).

 1. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: comenzi@livraripentruacasa.ro

Prezentul document a fost creat și se afla în vigoare începând cu data de: 13.04.2020